• sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
list_banner1

Biz bilen habarlaşyň

Mümkin oýunjaklar ---Hytaý çagalar oýunjak lomaý üpjün ediji

1-nji ädim

Habaryňyzy iberiňE-poçtaňyzy alanyňyzdan we size kömek etmek üçin iş hünärmenini bellänimizden soň, 30 minudyň içinde size jogap bereris.

2-nji ädim

Iş hünärmeni 2 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşar we sargytyňyzyň ähli prosesi, şol sanda sitata, ähli jikme-jiklikler, önümçilikden öňki önümçilik, önümçilik we ş.m. üçin jogapkärçilik çeker.

3-nji ädim

Harytlar barlanar we işewür hünärmen size gözleg suratlaryny hödürleýär.Harytlar kurýer / deňiz / howa arkaly iberiler.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.